694 478 125

Psychoterapia opiera się przede wszystkim na rozmowie, choć terapeuta może zaproponować też inną aktywność, np. pisanie, rysowanie, oglądanie zdjęć, odgrywanie ról i scenek.

 Warto umówić się do psychoterapeuty, jeżeli:

  • Skieruje Cię do niego Twój psycholog, ponieważ rozwiązanie Twoich trudności wymaga głębszej, bardziej specjalistycznej pracy, która wykracza poza jego kompetencje.

  • Skieruje Cię do niego Twój psychiatra – w leczeniu zaburzeń psychicznych najlepsze efekty daje połączenie psychoterapii i farmakoterapii.

  • Masz długotrwałe problemy w jakiejś dziedzinie życia; odnosisz wrażenie, że popełniasz wciąż te same błędy; Twoje relacje Cię nie satysfakcjonują; masz poczucie osamotnienia czy niezrozumienia; czujesz, że Twój rozwój osobisty jest zablokowany.

  • Nie możesz uwolnić się od bolesnych wspomnień i doznanych krzywd; chcesz ułożyć i zrozumieć wydarzenia z Twojej przeszłości.

  • Borykasz się z kłopotami zdrowotnymi, a ich przyczyn nie udało się znaleźć mimo licznych konsultacji lekarskich i badań.

  • Masz potrzebę dokonania zmian w swoim życiu, chcesz lepiej poznać siebie.

Jak wygląda pierwsze spotkanie? Na konsultacjach – są to zazwyczaj pierwsze dwa, trzy spotkania – pacjent i terapeuta poznają się i próbują określić problemy, z którymi zgłosił się pacjent.