694 478 125

Oferta leczenia dietetycznego nadwagi i otyłości


Problem nadwagi i otyłości
Nadmierna masa ciała obecnie uznawana jest za chorobę cywilizacyjną związaną z nieprawidłowym stylem życia. Częstość występowania tej jednostki chorobowej stale wzrasta i jest jednym z  najpowszechniej występujących, związanych ze stylem życia problemów zdrowotnych.
Niestety, występowaniu nadwagi i otyłości towarzyszy pogorszenie jakości życia oraz skrócenie czasu przeżycia.

Terapia żywieniowa prowadzona jest przez wykwalifikowanych dietetyków.
Nasi dietetycy bazują na rzetelnej wiedzy, która jest poparta badaniami naukowymi i wieloletnim doświadczeniem.

Terapia  dietetyczna w nadwadze i otyłości obejmuję:

  • przeprowadzenie wywiadu żywieniowego (zapoznanie się z preferencjami i zwyczajami żywieniowymi, historią zmian masy ciała, sposobem żywienia, komponowaniem posiłków, stanem zdrowia klienta)
  • ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia
  • oszacowanie aktualnego zapotrzebowania na energię, składniki mineralne i witaminy na podstawie wieku, płci, stanu fizjologicznego, stanu zdrowia
  • określenie aktywności fizycznej
  • edukację i rozwianie błędnych przekonań co do żywności i żywienia
  • ułożenie indywidualnego planu dietetycznego zgodnego z zapotrzebowaniem na składniki odżywcze; plan dietetyczny dostosowany będzie do preferencji żywieniowych klienta (m.in. wegetarianizm, nietolerancja glutenu)
  • zakupy z dietetykiem ( nauka planowania zakupów, czytania etykiet, nauka czym jest żywność funkcjonalna, ekologiczna)

Pierwsza wizyta
Pierwsza wizyta pozwoli na lepsze poznanie klienta. Podczas wywiadu, który obejmuję żywieniowe, zdrowotne i psychologiczne aspekty dotychczasowego sposobu żywienia, zostaną zebrane szczegółowe wiadomości, na podstawie których dietetyk ułoży plan żywieniowy.
W czasie pierwszej wizyty dokonane zostaną pomiary antropometryczne, wyliczone i zinterpretowane zostaną wskaźniki BMI, WHR.
 Zostanie zanalizowana dotychczasowa dieta, dietetyk wskaże błędy żywieniowe, które popełnia klient. Wgląd w plan dnia pomogą dietetykowi w ustaleniu optymalnego dla klienta leczenia dietetycznego.

Na pierwszej wizycie zostaną ustalone już wstępne założenia planu żywieniowego.

Na pierwszą wizytę warto wziąć ze sobą aktualne wyniki badań (m.in. cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy, morfologia krwi, TSH).

Wizyty kontrolne

Celem wizyt kontrolnych jest monitorowanie efektów diety. Podczas każdej wizyty kontrolnej dokonywane są pomiary antropometryczne, dietetyk odpowiada na pytania/wątpliwości klienta.
Wizyty kontrolne to także forma edukacji zdrowotnej- klient zdobywa wiedzę jak po zakończeniu terapii u dietetyka zachować prawidłową masę ciała i zdrowie.

 

Agnieszka Chruścikowska - ZnanyLekarz.pl