694 478 125

Działalność Naukowa Specjalistów

Dofinansowane projekty naukowe:

 

2014 - aktualnie

PTDC/MHC-PAP/5618/2014 “ Non-invasive neuromodulation study in anxiety disorder”- Polish  partner in Portuguese research project (main investigator).

 

2017

National Health Program of Ministry of Health in Poland No 6/3/2.5.2/NPZ/2017/462/620) “Conducting health activity in view of prevention  of eating disorders in general population as well as high risk population (the head of the project).

 

2016-2017

The European Union Project (European Social Fund – Knowledge, Education, Development) “Maps of Health Needs” – main expert in psychiatry in Poland

 

2014 - czerwiec 2019

NCN No 2014/15/B/HS6/01847 “Assessing impact of genes polymorphism coding precursor proteins of oxytocin, dopamine, and vasopressin on psychotherapeutic efficacy of Social Cognitive and  Neurocognitive Training in remediation of social cognitive functions, altruism, and neurocognition (the head of the project).

 

2011-2014

NCN Grant No.2011/01/B/NZ5/02838 “Neuropsychological and neuroradiological assessment of the improvement in both social cognitive and neurocognitive functioning in patients with unilateral thalamic lesion; Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw (main investigator).

 

2012-2015

NCN Grant No. 2012/05/3/HS6/03656 "Comparing Deficits in Social Cognition and Neurocognition in Inpatients with Anorexia Nervosa and Asperger’s Syndrome. Searching for social cognitive endophenotypes? Institute of Psychiatry and Neurology (IPiN) in Warsaw (main investigator).

 

Obecnie realizacja  następujących projektów naukowych:

Ponadto w Klinice, którą kieruję realizuję  (poza wspomnianymi powyżej projektami) sześć projektów badawczych w tym jeden statutowy a dwa we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 

 1. Ocena percepcji smaku i funkcjonowania emocjonalnego u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego i pacjentek z organizacją osobowości borderline (projekt statutowy
 2. Ocena percepcji smaku i odczucia sytości u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego ( projekt realizowany we współpracy z prof. J. Gromadzką-Ostrowską-kierownikiem Zakładu Fizjologii Żywienia i Dietetyki SGGW w Warszawie).
 3. Ocena skuteczności Programu Empatycznej Uważności w procesie terapeutycznym u pacjentów zaburzeniami odżywiania.
 4. Ocena skuteczności Specjalistycznego Treningu Zarządzania Stresem w profilaktyce chorób psychosomatycznych i zaburzeń psychicznych – projekt realizowany we współpracy z Kliniką Kardiologii WUM.
 5. Walidacja testu muzycznego  w zaburzeniach psychicznych–kierownik badania dr Galińska
 6. Ocena procesów emocjonalnej regulacji u osób z zaburzeniami odżywiania.
 7. Jadłowstręt psychiczny jako specyficzna forma dysmorfofobii. Dynamika zmian zaburzonego obrazu ciała w procesie terapeutycznym u osób chorych na zaburzenia odżywiania.

Członkostwo w uznanych stowarzyszeniach, międzynarodowych organizacjach naukowych, akademiach, komitetach naukowych (nazwa stowarzyszenia, organizacji naukowej lub akademickiej, charakter udziału, pełnione funkcje)

 1. The Royal College of Psychiatrists, Wielka Brytania
 2. European Psychiatric Association; section of Eating Disorders/Psychotherapy
 3. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 4. Polish Medical Association, Wielka Brytania
 5. Academy of Eating Disorders (USA)

Inne osiągnięcia w nauce:

 1. Główny ekspert w Polsce w programie przy Ministerstwie Zdrowia - MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH
 2. Zaproszenie do roli eksperta do oceny merytorycznej projektów finansowanych przez European Commission call 'Personalizing health and care' (H2020-PHC-2014)
 3. Działalność recenzenta publikacji naukowych dla redakcji:

„Postępów Psychiatrii i Neurologii”; “Progress in Brain Research”

“Artificial Intelligence in Medicine”, “Emotion and Cognition”, “Biological Psychiatry”, “Neuropsychiatria i Neuropsychologia,  "Archives of Psychiatry and Psychotherapy", "European Eating Disorders Review “; “European  Psychiatry”;“Neuropsychiatric Disease and Treatment“, “Psychiatria Polska”.

Wystąpienia i publikacje naukowe  http://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Kucharska

Książki – 4  i rozdziały książkowe -7;  104 publikacje opublikowane i przyjęte do druku; ResearchGate Hirsch index=15; 1169 citations; Web of Science H index 14; citations 822

EDUKACJA:

I. The chair of  the organising committees:

1) International Brain Imaging Symposium: Thalamus and Basal Ganglia in Health and Disease, 2012, Warsaw.

3) International Conference on prognosis and treatment in eating disorders, Warsaw 2013.

4) International Symposium on the Management of the Eating Disorders - "From Environment to Molecular  Pathways", 8 April 2014, Warsaw

5) Co-chair of WPA symposium:Social Cognition in Psychiatric Disorders, WPA, Berlin 8-12 October 2017

II.

1) Organizacja czterech  ogólnopolskich konferencji Zaburzeń Odżywiania i Otyłości 

2) Organizacja ogólnopolskich warsztatów dla rodzin i specjalistów

Katarzyna Kucharska. WSZYSTKO CO WARTO WIEDZIEĆ O ZABURZENIACH ODŻYWIANIA: etiologia zaburzeń odżywiania; mity i fakty, terapia. Ogólnopolskie Warsztaty dla Pedagogów, Warszawa, 17.10.2017.

 

Katarzyna Kucharska. WSZYSTKO CO WARTO WIEDZIEĆ O ZABURZENIACH ODŻYWIANIA: etiologia zaburzeń odżywiania; mity i fakty, terapia. Ogólnopolskie Warsztaty dla

  Rodzin/Opiekunów Warszawa, 31.10.2017.

 

Emilia Kot. WSZYSTKO CO WARTO WIEDZIEĆ O ZABURZENIACH ODŻYWIANIA: ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA. Przygotowanie planu żywieniowego – Ogólnopolskie Warsztaty dla Pedagogów, Warszawa, 17.10.2017.

Emilia Kot. WSZYSTKO CO WARTO WIEDZIEĆ O ZABURZENIACH ODŻYWIANIA: ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA. Przygotowanie planu żywieniowego – Ogólnopolskie Warsztaty dla

Rodzin/Opiekunów Warszawa, 31.10.2017.

 1. Realizacja oferty szkoleniowej w ramach współpracy IPiN z Warsaw International Studies in Psychology (WISP) University of Warsaw, Faculty of Psychology; kurs szkoleniowy dla studentów anglojęzycznych: Practical Implications of Clinical Psychology
 2. Oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne -Realizacja zadań projektu pod nazwą: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym (w tym anoreksja i bulimia) w populacji generalnej oraz w populacjach o zwiększonym ryzyku” (umowa nr: 6/3/2.5.2/NPZ/2017/462/620) przy współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży:
   1. opracowanie platformy on-line (www.aboco.pl) zawierającej obszerną informację psychoedukacyjną o zaburzeniach odżywiania z działem multimedia oraz częścią interaktywna obejmującą skale i kalkulator BMI.
   2. opracowanie i publikacja broszur informacyjnych o zaburzeniach odżywiania oraz przygotowania dwóch wersji komiksu (wersja 1 –historia pacjentki chorującej na jadłowstręt psychiczny zatytułowana „Chude szczęście” oraz  wersja 2 - historia pacjentki chorującej na żarłoczność psychiczną pt „ Zwrócone życie”) przeznaczonego dla młodzieży i młodych dorosłych;
   3. opracowania materiału filmowego  dt. profilaktyki zaburzeń odżywiania:

Wersje do podglądu są dostępne w lokalizacjach:

https://youtu.be/SsixXt8IZt0 - "jak lubić swoje ciało"

https://youtu.be/3mJositGBW8 - "zmiany w odczuwaniu sytości"

https://youtu.be/pfIoxt4pyHI - "9 prawd o zaburzeniach odżywiania"

https://youtu.be/yZSri1H3Z80 - "jak zachęcać osoby z zaburzeniami.do podjęcia leczenia."

 

 1. Dydaktyka w ramach praktyk, staży, specjalizacji dla lekarzy, dietetyków, psychoterapeutów i terapeutów (oferta naukowo-dydaktyczna: konsylia diagnostyczne, zebrania naukowe)